32,452

The access_token provided is invalid.

حفاظت از آثار باستانی

حفاظت از آثار باستانی

نگهداری و مرمت آثار باستانی به جهت افزایش فرصت های گردشگری

مشاهده بیشتر
افزایش خدمات درمانی

افزایش خدمات درمانی

بهتر کردن اوضاع پزشکی یکی از برنامه های اصلی ماست.

مشاهده بیشتر
احقاق حقوق بازنشستگان و سالمندان

احقاق حقوق بازنشستگان و سالمندان

بزرگترین دارایی قدیم ایران و نماد جاودانگی ایران برای ما با ارزش است.

مشاهده بیشتر
روابط سیاسی

روابط سیاسی

بررسی روابط سیاسی و ترمیم آن باید انجام شود؛ از اهداف ماست

مشاهده بیشتر
ذخیره انرژی

ذخیره انرژی

ذخیره انرژی یکی از کارهایی هست که باید به آن رسیدگی شود

مشاهده بیشتر
پاسخ به مردم

پاسخ به مردم

پاسخ به مردم برای حل مشکلات لازم و برنامه ماست.

مشاهده بیشتر
حل عمده مشکلات جامعه

حل عمده مشکلات جامعه

جامعه اساسی ترین اتفاق ممکن برای پیشرفت است. هموارسازی مشکلات از ویژگی های دولت ماست...

مشاهده بیشتر
تحصیل

تحصیل

این هدف برای پیشرفت جامعه مهم است.

مشاهده بیشتر
حمایت از جوانان

حمایت از جوانان

حمایت از جوانان برای پیشرفت جامعه لازم و از برنامه های ماست...

مشاهده بیشتر
بهبود کسب و کار و کارآفرینی

بهبود کسب و کار و کارآفرینی

افزایش رونق تولید و حمایت از تولید کنندگان داخلی

مشاهده بیشتر
img