درباره آقای حمید رضا سیفی

حمیدرضا سیفی در سال 1351 خورشیدی در خانواده ای مذهبی و اصیل در شهرستان گلپایگان چشم به جهان گشود. پدر ایشان حاج محمد باقر سیفی یکی از سرشناسان ئ لز چهره های محبوب و مردمی گلپایگان و همچنین از خادمان حضرت سیدالشهدا(ع) بوده اند.

درباره آقای حمید رضا سیفی

مسئولیت ها

1 مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت باف کو | برق آب فن | از 1378 تاکنون
2 رییس شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کشوری | کارفرمایی ، کارگری ، از 1393 تاکنون
3 عضو هییت مدیره و خزانه‌دار کانون انجمن‌های صنفی ایران از 1392 تاکنون
4 رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران از 1390 تاکنون
5 رییس انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی و تهران از 1386 تاکنون
6 رییس هیأت مدیره سمن بنیاد کار ایران از 1393 تاکنون
7 عضو شورای مرکزی بسیج مهندسین شهر تهران از 1389 تاکنون
8 عضو هییت مدیره‌ی کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کل کشو ر 1390-1393
9 عضو هییت امنای کارآفرینان استان تهران از 1390 تاکنون
10 عضو شورای عالی حفاظت فنی کشور از 1392 تاکنون
11 عضو شورای سازمان تامین اجتماعی 1392-1394
12 رییس کانون کارفرمایی در شورای حل اختلاف اداره‌ی کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 1390-1394
13 رییس کمیسیون برق انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران 1386-1392
14 مدیر مسئول مجله‌ی کارفرمایان | در کانون عالی کارفرمایی | 1392-1394
15 مدیر مسئول مجله‌ی پیمانکار| انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران| 1394
16 موسس و رییس انجمن‌های علمی در صنعت آب و برق | در سال 75 | 1373-1378
17 رییس اتاق فکر پیمانکاران 1390-1392
18 رییس کمیسیون طراحی برنامه‌ی استراتژیک و چشم انداز شهرستان گلپایگان 1388-1390
19 دبیر شورای تشکل‌های عمرانی استان تهران 1390-1393
20 نماینده‌ی کانون کارفرمایی در شورای تشکل‌های مجلس شورای اسلامی 1390-1394
21 نماینده‌ی کانون کارفرمایی در شورای فنی استانداری تهران 1390 تاکنون
22 نماینده‌ی کانون کارفرمایی در شورای مشاغل سخت و زیان‌آور در اداره‌ی کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 1389
23 عضو هییت مدیره‌ی اتاق فکر صنعت ساختمان کل کشور از 1389-1391